Điều khoản sử dụng website TAHICO

Trước tiên, xin khẳng định rằng: Trang website tahico.info thuộc quyền quản lý độc quyền của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TAHICO (gọi tắt là công ty TAHICO). Xin vui lòng đọc kỹ các điều kiện và điều khoản dưới đây khi truy cập trang.

  • Khi bạn truy cập vào website của chúng tôi có nghĩa là bạn đồng ý với các điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, bạn không nên truy cập hoặc xem website của chúng tôi.
  • Công ty TAHICO có quyền điều chỉnh hoặc thay đổi nội dung của “Điều khoản sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu bạn vẫn tiếp tục sử dụng website sau khi có thay đổi thì có thể hiểu là bạn đã đồng ý với các thay đổi đó.

Quy định sử dụng

1. Bạn không được chào bán, hoặc bán hoặc phân phối bất kỳ phần nào của website này hoặc nội dung trang trên bất kỳ phương tiện nào.

2. Bạn không được sử dụng bất kỳ phần nào của website như một phần của trang website khác, dù là dưới hình thức liên kết trên Internet, trừ khi bạn được Công ty TAHICO cho phép bằng văn bản.

Quy định tuân thủ

Công ty TAHICO có quyền hợp pháp yêu cầu bạn tuân thủ những Điều kiện sử dụng; Chính sách bảo hành – Bảo trì; Chính sách bảo mật, Chính sách đổi trả; Chính sách bán hàng; Chính sách giao hàng của chúng tôi.

Nếu xác định được bạn vi phạm những điều khoản và điều kiện này, Công ty TAHICO có thể đơn phương chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc: Sử dụng dịch vụ; Thỏa thuận sử dụng dịch vụ; Quyền truy cập website này.

Công ty TAHICO cũng có quyền thông báo các hoạt động bị nghi ngờ vi phạm quy định với cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba.

Công ty TAHICO cũng có thể hợp tác với với cơ quan pháp luật để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động phạm pháp theo quy định. Nếu bạn muốn thông báo bất kỳ hành động vi phạm những điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Quy định quyền sở hữu trí tuệ

Website này và mọi nội dung bên trong và hiển thị đều thuộc sở hữu của Công ty TAHICO và các nhà cung cấp có liên quan. Mọi hoạt động sử dụng, trích dẫn bởi bên thứ ba phải tuân thủ các điều kiện sau:

  1. Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc phi thương mại
  2. Các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ có trong bản gốc
  3. Bạn không được phép nhân bản, phổ biến hay lưu hành bất kỳ nội dung nào được cung cấp tại trên trang web này mà không được sự chấp thuận của Công ty TAHICO.

Quy định giới hạn trách nhiệm

Công ty TAHICO không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, giao diện của nhà cung cấp, website, trang thiết bị và dữ liệu của bạn hoặc dữ liệu khách hàng của bạn, phương tiện bất hợp pháp như hacking hay thiết bị của bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi.

Công ty TAHICO cũng không chịu trách nhiệm nếu dịch vụ hoặc website của chúng tôi bị xâm nhập bởi virus, các chương trình phần mềm khác cố ý phá hoại của bên ngoài.

Mọi việc liên quan đến các giao dịch của công ty TAHICO sẽ được giải quyết theo thỏa thuận sử dụng dịch vụ tương ứng giữa Công ty TAHICO và khách hàng.

Quy định điều khoản chung

Website tahico.info được cung cấp miễn phí, không kèm theo sự bảo đảm hay cam kết nào khác, trừ khi có thông báo cụ thể. Thông tin được cung cấp trên trang chỉ dùng vào mục đích thông tin chung. Công ty TAHICO nỗ lực nhằm đảm bảo cung cấp thông tin chính xác tại thời điểm đăng trên website này.

Công ty TAHICO không chịu trách nhiệm đối với nội dung hoặc việc sử dụng bất kỳ trang web nào hoặc bất kỳ thông điệp nào do người truy cập gửi đến hoặc nhận.

Bạn không được sử dụng website này vào bất kỳ mục đích phi pháp. Cụ thể, bạn đồng ý không gửi, sử dụng, sao chép, công bố hoặc cho phép công bố nội dung có tính chất bôi nhọ, phỉ báng, hoặc khiêu dâm, hoặc lăng mạ, khiếm nhã hoặc vi phạm quyền riêng tư của bất kỳ cá nhân nào.

Bạn đồng ý không gửi bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại nào, các thư rác hoặc tài liệu nào tương tự hoặc bất kỳ thông điệp với số lượng lớn có thể gây cản trở cho việc hoạt động của website này hoặc cản trở việc sử dụng website này của những người truy cập khác.

Công ty TAHICO có quyền nâng cấp, sửa đổi, thay đổi, tạm ngừng hoạt động hoặc ngừng vĩnh viễn tất cả hoặc bất kỳ phần nào của website này và hạn chế hoặc cấm truy cập vào website này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước.

Bạn phải bồi hoàn cho Công ty TAHICO mọi chi phí, tổn thất, mất mát và thiệt hại (bao gồm cả chi phí luật sư và án phí) mà Công ty TAHICO phải chịu do việc bạn sử dụng website này không đúng mục đích hoặc vi phạm các điều khoản sử dụng của trang.

Nếu bạn vi phạm các điều khoản này, Công ty TAHICO có thể đình chỉ hoặc ngăn không cho bạn truy cập vào website và không cho phép bạn tiếp tục truy cập vào trang này.

Công ty TAHICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ chậm trễ hoặc gián đoạn vì những lý do chiến tranh, đình công, thiên tai, hỏa hoạn, gián đoạn thông tin liên lạc, điện nước, dịch vụ cung cấp đường truyền Internet, sự tác động của bên thứ ba hoặc các sự cố khác ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi.

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của website được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét.

Quy định điều chỉnh và sửa đổi

Công ty TAHICO bảo lưu quyền điều chỉnh, thay đổi nội dung hoặc chấm dứt hoạt động của website này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần báo trước.